"Kršćanski život nije kolaž sastavljen od stvari. On je skladna cjelina koju stvara Duh Sveti! Sve obnavlja: obnavlja naše srce, naš život, i daje nam da živimo u drukčijem stilu, koji obuhvaća cjeloviti život." (Papa Franjo)

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Bl. Alojzije Stepinac

Sv. Nikola Tavelić

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Sluga Božji fra Ante Antić

Službenica Božja majka Klara Žižić

Go to top